Επίκουρος Καθηγητής
Ώρες γραφείου
Ημέρες: Τρίτη
Ώρες: 14:00 - 18:00

Ο Δρ. Ρηγόπουλος έχει γεννηθεί το 1985 στην Αλεξανδρούπολη. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στη Διοίκηση Μάρκετινγκ από το Rotterdam School of Management (Erasmus University), και διδακτορικό στο Βιομηχανικό Μάρκετινγκ από το Nyenrode Business University. Το 2007 έλαβε μετά από εξετάσεις υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για σπουδές στο εξωτερικό. Έχει επιτυχημένη δωδεκαετή διευθυντική εμπειρία στα αντικείμενα εξειδίκευσής του (Digital Marketing, Digital Communication and Social Media Strategies, Social Media Storm Management, Sustainable Production and Consumption, Business-to-Business Sales). Έχει δημοσιεύσει σε διεθνώς αναγνωρισμένα περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια με σύστημα κριτών.

Βιογραφικό
Scholar
LinkedIn
Researchgate

Μαθήματα

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.
ID ECTS Τίτλος
ΝΚ74Β 6 Συμπεριφορά Καταναλωτή - Έρευνα Αγοράς
ΝΚ42 6 Μάρκετινγκ
ΝΚ86 6 Ηλεκτρονικό Εμπόριο
ΝΚ74Β 6 Ειδικά Θέματα Μάρκετινγκ