Επίκουρη Καθηγήτρια

Η Σαρτζετάκη Μαρία κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc) από το Cranfield University (UK), μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc) από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και δίπλωμα πολιτικού μηχανικού (5ετές πρόγραμμα σπουδών) από το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Έχει επίσης συνεισφέρει σε μεταπτυχιακά και προπτυχιακά προγράμματα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου (Κύπρος). Στην επαγγελματική της πορεία περιλαμβάνεται η υποστήριξη θέσεων στη διοίκηση επιχειρήσεων -μάνατζμεντ σε εταιρίες και οργανισμούς. Επιπρόσθετα, έχει αναλάβει σημαντικό αριθμό συμβουλευτικών υπηρεσιών και έχει συμβάλει στην εκπονήσει ειδικών έργων και υπηρεσιών σε εταιρίες και οργανισμούς. Στο δημοσιευμένο της έργο περιλαμβάνονται εργασίες σε διεθνή περιοδικά, ανακοινώσεις σε συνέδρια με κρίση της εργασίας και άλλες επιστημονικές δράσεις. Στο ερευνητικό της έργο περιλαμβάνεται η συμμετοχή της σε ερευνητικά προγράμματα και ερευνητικές δράσεις σε πανεπιστήμια της ημεδαπής και αλλοδαπής σε αντικείμενα σχετικά με την εξειδίκευση της, ενώ έχει υποστηρίξει επίκαιρο έργο σε διεθνείς οργανισμούς, φορείς και φόρουμ και έχει λάβει ερευνητική υποτροφία από την Ευρωπαϊκό θεσμό COST/ATARD για ερευνητικές δραστηριότητες και διαλέξεις στο πανεπιστήμιο Worms/Γερμανία. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, καθώς και μέλος επιστημονικών κι επαγγελματικών συλλόγων, ενώσεων και φόρουμ τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, που σχετίζονται με τη Διοίκηση, την Οικονομία, και τον Στρατηγικό Σχεδιασμό. Μετά από ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, το 2019 της απονεμήθηκε το βραβείο “professional achievement award” των αποφοίτων της Βρετανικής Εκπαίδευσης (Study UK) που απονέμει το Βρετανικό Συμβούλιο (British Council).

Βιογραφικό
Scholar
LinkedIn

Μαθήματα

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.
ID ECTS Τίτλος
NE 84 6 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Και Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΝΕ 78 6 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
ΝΚ63 6 Θεωρία Αποφάσεων
ΝΚ33 6 Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙI
ΝΚ12 6 Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι