Επίτιμοι Διδάκτορες


Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ /DATE
1 ΜΑΡΙΑ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ-ΔΕΛΙΒΑΝΗ 24/09/2003
2 RENE  PASSET 18/11/2003
3 JOSEF  ACKERMANN 14/09/2009