Αναθέσεις Διδασκαλίας


Αναθέσεις Διδασκαλίας ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Α’ εξάμηνο
Α/Α ΚΩΔ Τύπος ECTS Μάθημα Διδάσκων
1 ΝΚ11 Κορμού 6 Μικροοικονομική Θεωρία Ι Γ.Γερονικολάου
2 ΝΚ12 Κορμού 6 Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι Μ.Σαρτζετάκη
3 ΝΚ13 Κορμού 6 Μαθηματικά Ι Γ.Σαραφόπουλος
4 ΝΚ14 Κορμού 6 Λογιστική Ι Ι.Ντόκας
5 ΝΚ15 Κορμού 6 Πληροφορική Ι Θ.Παπαδημητρίου
Β’ εξάμηνο
Α/Α ΚΩΔ Τύπος ECTS Μάθημα Διδάσκων
1 ΝΚ21 Κορμού 6 Μακροοικονομική Θεωρία Ι Π.Γκόγκας- Ι.Πραγγίδης
2 ΝΚ22 Κορμού 6 Στατιστική Ι Β.Πλακανδάρας
3 ΝΚ23 Κορμού 6 Μαθηματικά ΙΙ ΠΔ407/80
4 ΝΚ24 Κορμού 6 Λογιστική ΙΙ Ι.Ντόκας
5 ΝΚ25 Κορμού 6 Πληροφορική ΙΙ Θ.Παπαδημητρίου
Γ’ εξάμηνο
Α/Α ΚΩΔ Τύπος ECTS Μάθημα Διδάσκων
1 ΝΚ31 Κορμού 6 Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ Υπότροφος για απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας
2 ΝΚ32 Κορμού 6 Στατιστική ΙΙ Β.Πλακανδάρας
3 ΝΚ33 Κορμού 6 Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Μ.Σαρτζετάκη- Χ.Βλάδος
4 ΝΚ34 Κορμού 6 Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική Ι.Ντόκας
5 ΝΚ35 Κορμού 6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Θ.Πουφινάς
Δ’ εξάμηνο
Α/Α ΚΩΔ Τύπος ECTS Μάθημα Διδάσκων
1 ΝΚ41 Κορμού 6 Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ Γ.Γερονικολάου
2 ΝΚ42 Κορμού 6 Μάρκετινγκ Κ. Ρηγόπουλος
3 ΝΕ89 Κορμού 6 Τραπεζική Θ.Πουφινάς
4 ΝΚ44 Κορμού 6 Κλαδική Οικονομική Γ.Γερονικολάου
5 ΝΚ46 Κορμού 6 Δίκαιο Επιχειρήσεων Ι Σ.Σταυρίδου
Ε’ εξάμηνο
Α/Α ΚΩΔ Τύπος ECTS Μάθημα Διδάσκων
1 ΝΚ51 Βασικό 6 Διεθνής Οικονομική Ι Υπότροφος για απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας
2 ΝΚ52 Βασικό 6 Οικονομετρία Ι Β.Πλακανδάρας
3 ΝΚ53 Βασικό 6 Οικονομική και Management των Μεταφορών και Υποδομών Δ.Δημητρίου
4 ΝΚ54Α Κατ/νση ΟΑ 6 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Κ.Χαζάκης
5 ΝΚ54Β Κατ/νσηΔΕ 6 Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Θ.Κουτρούκης
6 ΝΕ55 Επιλογής 6 Δίκαιο Επιχειρήσεων ΙΙ Σ.Σταυρίδου
7 ΝΕ56 Επιλογής 6 Διαχείριση Κινδύνων Δ.Δημητρίου
8 ΝΕ58 Επιλογής 6 Διεθνής Οικονομική Ανάπτυξη Θεσμοί και Πολιτικές Β.Πιστικού
9 ΝΕ59 Επιλογής 6 Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Αλλαγής και Καινοτομίας Χ.Βλάδος
ΣΤ’ εξάμηνο
Α/Α ΚΩΔ Τύπος ECTS Μάθημα Διδάσκων
1 ΝΚ61 Βασικό 6 Διεθνής Οικονομική ΙΙ Ε.Σπυρομήτρος
2 ΝΚ62 Βασικό 6 Οικονομετρία ΙΙ Β.Πλακανδάρας
3 ΝΚ63 Βασικό 6 Θεωρία Αποφάσεων Δ. Δημητρίου – Μ.Σαρτζετάκη
4 ΝΚ64Α Κατ/νση ΟΑ 6 Συγκριτική Οικονομικών Συστημάτων Υπότροφος για απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας
5 ΝΚ64Β Κατ/νση ΔΕ 6 Επιχειρησιακή Στρατηγική Ε.Δρυμπέτας- Χ.Βλάδος
6 ΝΕ65 Επιλογής 6 Δίκαιο Επιχειρήσεων ΙΙΙ Σ.Σταυρίδου
7 ΝΕ66 Επιλογής 6 Οικονομικά της Εργασίας Θ.Κουτρούκης
8 ΝΕ85 Επιλογής 6 Διεθνείς Επιχειρηματικές Σχέσεις Κ.Χαζάκης
9 ΝΕ68 Επιλογής 6 Ανάλυση-Λογιστικών-Καταστάσεων-και-Αποτίμηση-Επιχειρήσεων Υπότροφος για απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας
Ζ’ εξάμηνο
Α/Α ΚΩΔ Τύπος ECTS Μάθημα Διδάσκων
1 ΝΚ71 Βασικό 6 Νομισματική Πολιτική Ε.Σπυρομήτρος
2 ΝΚ72 Βασικό 6 Θεωρία Οικονομικών Διακυμάνσεων και Ευρωπαϊκή οικονομία Δ.Χιόνης
3 ΝΚ73 Βασικό 6 Επιχειρηματικότητα Ι Π.Γκόγκας
4 ΝΚ74Α Κατ/νση ΟΑ 6 Οικονομικά της ΝΑ Ευρώπης Β.Πιστικού
5 ΝΚ74Β Κατ/νση ΔΕ 6 Συμπεριφορά Καταναλωτή και Έρευνα Αγοράς Κ. Ρηγόπουλος
6 ΝΕ76 Επιλογής 6 Αγορές Κεφαλαίου Υπότροφος για απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας
7 ΝΕ77 Επιλογής 6 Δημόσια Οικονομική Υπότροφος για απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας
8 ΝΕ78 Επιλογής 6 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Μ.Σαρτζετάκη
9 ΝΕ79 Επιλογής 6 Δίκαιο Επιχειρήσεων IV Σ.Σταυρίδου
10 ΝΕ75 Επιλογής 6 Ιστορία και Μεθοδολογία Οικονομικής Σκέψης Κ. Χαζάκης – Χ.Βλάδος
11 ΝΕ90 Επιλογής 6 Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Οικονομική Διπλωματία Υπότροφος για απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας
Η’ εξάμηνο
Α/Α ΚΩΔ Τύπος ECTS Μάθημα Διδάσκων
1 ΝΚ81 Βασικό 6 Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και Πολυεθνικές Εταιρείες Δ.Χιόνης
2 ΝΚ82 Κατ/νση ΟΑ 6 Θεωρίες Οικονομικής Μεγέθυνσης Δ.Χιόνης- Ι.Πραγγίδης
3 ΝΚ83 Βασικό 6 Επιχειρησιακή Έρευνα Θ.Παπαδημητρίου
4 ΝΚ84Α Βασικό 6 Δυναμικά Συστήματα Γ.Σαραφόπουλος
5 ΝΚ84Β Κατ/νση ΔΕ 6 Επιχειρηματικότητα ΙΙ Π.Γκόγκας
6 ΝΕ81 Επιλογής 6 Εργασιακές Σχέσεις Θ.Κουτρούκης
7 ΝΕ86 Επιλογής 6 Ηλεκτρονικό Εμπόριο Κ. Ρηγόπουλος
8 ΝΕ87 Επιλογής 6 Περιφερειακή Οικονομική Ανάπτυξη Β.Πιστικού
9 ΝΕ88 Επιλογής 6 Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων ΠΔ407/80
10 ΝΕ82 Επιλογής 6 Διεθνές Management Χ.Βλάδος
11 ΝΕ83 Επιλογής 6 Ασφαλιστική ΠΔ407/80