Αναθέσεις Διδασκαλίας


  Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020 

 

Α’ εξάμηνο
Κωδ. Τύπος ECTS Μάθημα Διδάσκων
1 ΝΚ11 Κορμού 6 Μικροοικονομική Θεωρία Ι Ε.Δρυμπέτας-Γ.Γερονικολάου
2 ΝΚ12 Κορμού 6 Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι Χ.Βλάδος
3 ΝΚ13 Κορμού 6 Μαθηματικά Ι Γ.Σαραφόπουλος
4 ΝΚ14 Κορμού 6 Λογιστική Ι Ι.Ντόκας
5 ΝΚ15 Κορμού 6 Πληροφορική Ι Θ.Παπαδημητρίου
 

Γ’ εξάμηνο

Κωδ. Τύπος ECTS Μάθημα Διδάσκων
1 ΝΚ31 Κορμού 6 Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ Π.Γκόγκας
2 ΝΚ32 Κορμού 6 Στατιστική ΙΙ B. Πλακανδάρας
3 ΝΚ33 Κορμού 6 Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Χ.Βλάδος

 

4 ΝΚ34 Κορμού 6 Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική Ι.Ντόκας
5 ΝΚ35 Κορμού 6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ε.Σπυρομήτρος-Θ.Πουφινάς

 

Ε’ εξάμηνο
Κωδ. Τύπος ECTS
Μάθημα
Διδάσκων
1 ΝΚ51 Βασικό 6 Διεθνής Οικονομική Ι Ι.Πραγγίδης
2 ΝΚ52 Βασικό 6 Οικονομετρία Ι B. Πλακανδάρας
3 ΝΚ53 Βασικό 6 Οικονομική των Μεταφορών Ι.Κ.Μουρμούρης, Δ.Δημητρίου
4 ΝΚ54Α Κατ/νση ΟΑ 6 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Κ.Χαζάκης
5 ΝΚ54Β Κατ/νση ΔΕ 6 Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Θ.Κουτρούκης
6 ΝΕ55 Επιλογής 6 Δίκαιο των Επιχειρήσεων ΙΙ Σ.Σταυρίδου
7 ΝΕ56 Επιλογής 6 Διαχείριση Κινδύνων Ι.Κ.Μουρμούρης, Δ.Δημητρίου
8 ΝΕ57 Επιλογής 6 Οικονομία και Περιβάλλον Γ.Γερονικολάου

 

Ζ’ εξάμηνο
Κωδ. Τύπος ECTS
Μάθημα
Διδάσκων
1 ΝΚ71 Βασικό 6 Νομισματική Πολιτική Ε.Σπυρομήτρος
2 ΝΚ72 Βασικό 6 Ευρωπαϊκή Οικονομία Δ.Χιόνης- Ι.Πραγγίδης
3 ΝΚ73 Βασικό 6 Επιχειρηματικότητα Ι Π.Γκόγκας
4 ΝΚ74Α Κατ/νση ΟΑ 6 Οικονομικά της ΝΑ Ευρώπης Χ. Βλάδος
5 ΝΚ74Β Κατ/νση ΔΕ 6 Ειδικά Θέματα Μάρκετινγκ Θ. Κουτρούκης
6 ΝΕ75 Επιλογής 6 Ιστορία Οικονομικών Θεωριών Χ.Βλάδος-Π.Τσίντζος
7 ΝΕ76 Επιλογής 6 Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων Ε.Δρυμπέτας-Θ.Πουφινάς
8 ΝΕ77 Επιλογής 6 Δημόσια Οικονομική Π.Τσίντζος
9 ΝΕ90 Επιλογής 6 Διεθνείς Σχέσεις και Οικονομική Διπλωματία Β. Πιστικού

 

Εαρινό Εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Β’ εξάμηνο
Κωδ. Τύπος ECTS Μάθημα Διδάσκων
1 ΝΚ21 Κορμού 6 Μακροοικονομική Θεωρία Ι Π.Γκόγκας- Ι.Πραγγίδης
2 ΝΚ22 Κορμού 6 Στατιστική Ι Β. Πλακανδαρας
3 ΝΚ23 Κορμού 6 Μαθηματικά ΙΙ Γ.Σαραφόπουλος
4 ΝΚ24 Κορμού 6 Λογιστική ΙΙ Ι.Ντόκας
5 ΝΚ25 Κορμού 6 Πληροφορική ΙΙ Θ.Παπαδημητρίου

 

Δ’ εξάμηνο
Κωδ. Τύπος ECTS Μάθημα Διδάσκων
1 ΝΚ41 Κορμού 6 Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ Γ.Γερονικολάου
2 ΝΚ42 Κορμού 6 Μάρκετινγκ Ε. Χρυσανθίδου (Πανεπιστημιακή Υπότροφος)
3 ΝΚ43 Κορμού 6 Οικονομική Πολιτική Π.Τσίντζος
4 ΝΚ44 Κορμού 6 Κλαδική Οικονομική Γ.Γερονικολάου  
5 ΝΚ45 Κορμού 6 Δίκαιο των Επιχειρήσεων Ι Σ.Σταυρίδου  

 

ΣΤ’ εξάμηνο
Κωδ. Τύπος ECTS
Μάθημα
Διδάσκων
1 ΝΚ61 Βασικό 6 Διεθνής Οικονομική ΙΙ Ε.Σπυρομήτρος
2 ΝΚ62 Βασικό 6 Οικονομετρία ΙΙ

 

Β. Πλακανδαρας
3 ΝΚ63 Βασικό 6 Θεωρία Αποφάσεων Ι.Κ.Μουρμούρης, Δ.Δημητρίου
4 ΝΚ64Α Κατ/νση ΟΑ 6 Συγκριτική Οικονομικών Συστημάτων Ε.Δρυμπέτας- Θ.Πουφινάς
5 ΝΚ64Β Κατ/νση ΔΕ 6 Επιχειρησιακή Στρατηγική Ε.Δρυμπέτας- Χ.Βλάδος
6 ΝΕ65 Επιλογής 6 Δίκαιο των Επιχειρήσεων ΙΙΙ Σ.Σταυρίδου
7 ΝΕ66 Επιλογής 6 Οικονομικά της Εργασίας Θ.Κουτρούκης
8 ΝΕ67 Επιλογής 6 Διεθνείς Ευρωπαϊκές Σχέσεις Σ.Σταυρίδου

 

Η’ εξάμηνο
Κωδ. Τύπος ECTS
Μάθημα
Διδάσκων
1 ΝΚ81 Βασικό 6 Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και Πολυεθνικές Εταιρείες Δ.Χιόνης
2 ΝΚ82 Βασικό 6 Ειδικά Θέματα Μακροοικονομικής Δ.Χιόνης- Ι.Πραγγίδης
3 ΝΚ83 Βασικό 6 Επιχειρησιακή Έρευνα Ι.Κ.Μουρμούρης-Θ.Παπαδημητρίου
4 ΝΚ84Α Κατ/νση ΟΑ 6 Μαθηματική Οικονομική Γ.Σαραφόπουλος  
5 ΝΚ84Β Κατ/νση ΔΕ 6 Επιχειρηματικότητα ΙΙ Π.Γκόγκας
6 ΝΕ85 Επιλογής 6 Διεθνείς Επιχειρηματικές Σχέσεις Κ.Χαζάκης
7 ΝΕ86 Επιλογής 6 Ηλεκτρονικό Εμπόριο
8 ΝΕ87 Επιλογής 6 Περιφερειακή Οικονομική Γ.Γαλανός
9 ΝΕ88 Επιλογής 6 Υποδείγματα Λήψης Αποφάσεων Ι.Κ.Μουρμούρης, Δ.Δημητρίου
10 ΝΕ89 Επιλογής 6 Τραπεζική και Χρηματοοικονομική Ε.Σπυρομήτρος, Θ.Πουφινάς