Ανταλλαγή Φοιτητών


Πρόγραμμα ERASMUS

Tο Τμήμα Oικονομικών Επιστημών του ΔΠΘ στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS έχει διμερείς συμβάσεις συνεργασίας και ανταλλαγής φοιτητών με τα παρακάτω Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:

ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Erasmus

Πανεπιστήμιο Iστοσελίδα Διάρκεια Διμερούς Συμφωνίας Κύκλος Σπουδών Κινητικότητα Φοιτητών
F STRASBO48 – Université de Strasbourg http://www.unistra.fr 2015-2020 1ος 2×5 μήνες
F MONTPEL54- Université de Montpellier* www.umontpellier.fr 2017-2021* 1ος, 2ος 2×5 μήνες
TR KIRKLAR01 – Kırklareli Üniversitesi www.klu.edu.tr 2014-2021 1ος, 2ος 3*x5 μήνες
TR ISTANBU45 – Nişantaşi Üniversitesi www.nisantasi.edu.tr 2014-2021 1ος 2×5 μήνες
BG STARA-Z01- Trakia University-Stara Zagora http://www.uni-sz.bg 2014-2020 1ος 2×5 μήνες
S GAVLE01 – Högskolan i Gävle (University of Gävle) http://www.hig.se 2014-2020             1ος, 2ος, 3ος 4*x5 μήνες
RO TARGOVI01 – Universitatea Valahia din Targoviste http://www.valahia.ro 2014-2021 1ος 2x6 μήνες
PL KRAKOW01 – Uniwersytet Jagielloñski (Jagiellonian University) http://www.uj.edu.pl 2014-2020 1ος 2×5 μήνες
CY NICOSIA24 – European University Cyprus https://www.unic.ac.cy/ 2016-2020 1ος 3x6 μήνες
CY PAFOS01 – Neapolis University Pafos https://www.nyp.ac.cy/ 2016-2021 1ος 2×5 μήνες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τη διαδικασία, θέματα χρηματοδότησης και τα έντυπα που θα πρέπει να συμπληρωθούν δείτε το σύνδεσμο: http://erasmus.duth.gr/node/4

 

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων για υποτροφίες του Προγράμματος Erasmus έχουν ως εξής:

 

Βασικά Κριτηρια Μορια
1 Βαθμολογία M.O Βαθμολογίας Χ 4
2

 

Επίπεδο Γλώσσας Διδασκαλίας  

■ Β2 (Lower-καλή γνώση)

■ C1 (Advanced-πολύ καλή γνώση)

■ C2 (Proficiency-άριστη γνώση)

 

20

25

30

Προσθετα Κριτηρια Μορια
3 Κίνητρα συμμετοχής στο πρόγραμμα 1-10
4 Γνώση προς γλώσσας προς χώρας υποδοχής

(εφόσον είναι διαφορετική από την τη γλώσσα διδασκαλίας)

■ Β1-Β2

■ C1-C2

 

3

5

 

5 Δεύτερη συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus -10
6 Κινητικότητα προς τη χώρα προέλευσης -20

Για οδηγίες σχετικά με την πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του Εrasmus δείτε εδώ την Προκήρυξη Erasmus+ Πρακτική Άσκηση  καθώς και τα κριτήρια επιλογής.

 

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα ERASMUS παρέχονται από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου, τηλ. 2531039085, κα Σουζάνα Μαρκίδου (intrela@duth.gr), καθώς και από τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΟΕ, κ. Ελευθέριο Σπυρομήτρο (2531039558, email: espyromi@econ.duth.gr).

For Erasmus_Kritiria_Traineeships_ECON_

For Erasmus_Prosklisi_Erasmus_Traineeships_2017-2018_ECON