Πρόγραμμα Σπουδών


Α’ εξάμηνο
Κοινό Πρόγραμμα
Μικροοικονομική Θεωρία Ι
Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι
Μαθηματικά Ι
Λογιστική Ι
Πληροφορική Ι

 

B’ εξάμηνο
Κοινό Πρόγραμμα
Μακροοικονομική Θεωρία Ι
Στατιστική Ι
Μαθηματικά ΙΙ
Λογιστική ΙΙ
Πληροφορική ΙΙ

 

Γ’ εξάμηνο
Κοινό Πρόγραμμα
Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ
Στατιστική ΙΙ
Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ
Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική
Χρηματοοικονομική Ανάλυση

 

Δ’ εξάμηνο
Κοινό Πρόγραμμα
Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ
Μάρκετινγκ
Τραπεζική
Κλαδική Οικονομική
Δίκαιο Επιχειρήσεων Ι

 

Ε’ εξάμηνο
Οικονομική Ανάλυση Διοίκηση Επιχειρήσεων
Διεθνής Οικονομική Ι Διεθνής Οικονομική Ι
Οικονομετρία Ι Οικονομετρία Ι
Οικονομική και Management των Μεταφορών και των Υποδομών Οικονομική και Management των Μεταφορών και των Υποδομών
Διεθνής Πολιτική Οικονομία Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
Μαθήματα Επιλογής Μαθήματα Επιλογής
Δίκαιο Επιχειρήσεων ΙΙ Δίκαιο Επιχειρήσεων ΙΙ
Διαχείριση Κινδύνων Διαχείριση Κινδύνων
Διεθνής Οικονομική Ανάπτυξη Θεσμοί και Πολιτικές Διεθνής Οικονομική Ανάπτυξη Θεσμοί και Πολιτικές
Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Αλλαγής και Καινοτομίας Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Αλλαγής και Καινοτομίας

 

Στ’ εξάμηνο
Οικονομική Ανάλυση Διοίκηση Επιχειρήσεων
Διεθνής Οικονομική ΙΙ Διεθνής Οικονομική ΙΙ
Οικονομετρία ΙΙ Οικονομετρία ΙΙ
Θεωρία Αποφάσεων Θεωρία Αποφάσεων
Συγκριτική Οικονομικών Συστημάτων Επιχειρησιακή Στρατηγική
Μαθήματα Επιλογής Μαθήματα Επιλογής
Δίκαιο Επιχειρήσεων ΙΙΙ Δίκαιο Επιχειρήσεων ΙΙΙ
Οικονομικά της Εργασίας Οικονομικά της Εργασίας
Διεθνείς Επιχειρηματικές Σχέσεις Διεθνείς Επιχειρηματικές Σχέσεις
Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων και Αποτιμιση Επιχειρήσεων Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων και Αποτίμηση Επιχειρήσεων

 

Ζ’ εξάμηνο
Οικονομική Ανάλυση Διοίκηση Επιχειρήσεων
Νομισματική Πολιτική Νομισματική Πολιτική
Θεωρία Οικονομικών Διακυμάνσεων και Ευρωπαϊκή Οικονομία Θεωρία Οικονομικών Διακυμάνσεων και Ευρωπαϊκή Οικονομία
Επιχειρηματικότητα Ι Επιχειρηματικότητα Ι
Μαθήματα Επιλογής Μαθήματα Επιλογής
Οικονομικά της ΝΑ Ευρώπης Συμπεριφορά Καταναλωτή και Έρευνα Αγοράς
Αγορές Κεφαλαίου Αγορές Κεφαλαίου
Δημόσια Οικονομική Δημόσια Οικονομική
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Δίκαιο Επιχειρήσεων IV Δίκαιο Επιχειρήσεων IV
Ιστορία και Μεθοδολογία Οικονομικής Σκέψης Ιστορία και Μεθοδολογία οικονομικής Σκέψης
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Οικονομική Διπλωματία Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Οικονομική Διπλωματία

 

H’ εξάμηνο
Οικονομική Ανάλυση Διοίκηση Επιχειρήσεων
Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και Πολυεθνικές Εταιρείες Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και Πολυεθνικές Εταιρείες
Επιχειρησιακή Έρευνα Επιχειρησιακή Έρευνα
Δυναμικά Συστήματα Δυναμικά Συστήματα
Μαθήματα Επιλογής Μαθήματα Επιλογής
Θεωρίες Οικονομικής Μεγέθυνσης Επιχειρηματικότητα ΙΙ
Εργασιακές Σχέσεις Εργασιακές Σχέσεις
Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Περιφερειακή Οικονομική Ανάπτυξη Περιφερειακή Οικονομική Ανάπτυξη
Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
Διεθνές Management Διεθνές Management
Ασφαλιστική Ασφαλιστική