Ενημερώνονται οι φοιτητές/ φοιτήτριες του Η΄ Εξαμήνου ότι θα πραγματοποιηθεί ομιλία (10η & 11η διάλεξη) με θέμα το Επάγγελμα του Αναλογιστή στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης

την  Παρασκευή 17 Μαΐου 2024 κατά το μάθημα της Ασφαλιστικής (και ώρα 11:30πμ) και το μάθημα της Τραπεζικής (και ώρα 3:00μμ) από μέλη του ΔΣ της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος.

Ο Διδάσκων,

Αναπληρωτής Καθηγητής Θωμάς Πουφινάς

ΕΚΔΗΛΩΣΗ