Ενημερώνονται οι φοιτητές/ φοιτήτριες του Η΄ Εξαμήνου ότι θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση (6η διάλεξη) με θέμα Ασφαλιστικός και Χρηματιστηριακός Κλάδος στο πλαίσιο της  «Πρακτικής Άσκησης» την  Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024 κατά το τέλος του μαθήματος Ασφαλίσεις από τον Κύριο Νάσο Κυράζογλου, CEO της Ν. Κυράζογλου ΑΕΕΔ.

Ο Διδάσκων,

Αναπληρωτής Καθηγητής Θωμάς Πουφινάς