Ανακοίνωση για φοιτητές/ φοιτήτριες Η΄ Εξαμήνου Πρακτική Άσκηση

Παρακαλούνται οι φοιτητές/ φοιτήτριες του Η΄ Εξαμήνου που έχουν επιλεγεί στο Πρόγραμμα Πρακτικής να επιλέξουν τον φορέα απασχόλησης που έχουν στείλει (ή έχουν λάβει στην περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας) στην  Πλατφόρμα της Πρακτικής Άσκησης έως την Τρίτη 21 Μαΐου 2024.

Ο Διδάσκων,

Αναπληρωτής Καθηγητής Θωμάς Πουφινάς