Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την επίδοση του πιστοποιητικού πρώτης πιστοποίησης του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του τμήματος μας από τον πρόεδρο της ΕΘΑΑΕ σε ειδική τελετή στην αίθουσα συνεδριάσεων της συγκλήτου του ΔΠΘ στις 4 Ιουνίου 2021.

Σύμφωνα με την έκθεση της επιτροπής πιστοποίησης που επικυρώθηκε από την εθνική αρχή ανώτατης εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος συμμορφώνεται πλήρως με τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ως απόρροια της διάκρισης αυτής η πιστοποίηση ισχύει για το χρονικό διάστημα των τεσσάρων ετών, (08-12-2020 έως 07-12-2024) . Σημαντική ήταν η συμβολή των φοιτητών, των αποφοίτων και των κοινωνικών εταίρων του τμήματος στην διαδικασία πιστοποίησης. Συγχαρητήρια σε όλους όσους συνέδραμαν με συνέπεια και αποτελεσματικότητα στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Καθηγητής Δημήτριος Δημητρίου

Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΔΠΘ

Πρόεδρος ΟΜΕΑ Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΔΠΘ

———————————————————————————————————————————————————————————————

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΘΑΑΕ

ΕΘΑΑΕ Final Accreditation Report UGP Economics DUTH

ΕΘΑΑΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Economics DUTH

ΕΘΑΑΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Economics DUTH