Επίκουρος Καθηγητής

Ο Δρ Χάρης Βλάδος κατέχει διδακτορικό δίπλωμα σπουδών που του απονεμήθηκε με «Πολύ Τιμητική Διάκριση» για τη διατριβή του στους τύπους και μορφές εξελικτικής ένταξης στην παγκοσμιοποίηση των επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα, η οποία έλαβε χώρα στο πλαίσιο του Κέντρου Ερευνών και Μελετών των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων (C.E.R.E.M) του Πανεπιστημίου των Παρισίων «Paris X, Nanterre». Η κύρια ερευνητική εστίασή του είναι στα πεδία της επιχειρησιακής στρατηγικής, ανταγωνιστικότητας, επιχειρηματικότητας, οικονομικής πολιτικής και παγκοσμιοποίησης, ενώ έχει θεμελιώσει και αναπτύξει την «προσέγγιση Stra.Tech.Man» στον χώρο μελέτης της επιχειρηματικής δυναμικής. Ο Βλάδος Χάρης έχει συνεργαστεί με διάφορα ερευνητικά κέντρα και ως σύμβουλος επιχειρήσεων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για περίπου είκοσι χρόνια. Σήμερα διδάσκει ως μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής στο αντικείμενο των «Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Επιχειρηματικότητας», στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, έχοντας διδάξει στο παρελθόν σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των Πανεπιστήμιων Αιγαίου και Πελοποννήσου. Είναι διδάσκων επίσης στο Executive ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Τέλος, ο Βλάδος Χάρης έχει συγγράψει περισσότερες από 150 εργασίες, συμπεριλαμβανομένων μονογραφιών, βιβλίων και άρθρων σε διεθνή επιστημονικά με κριτές.

– Ο Χάρης Βλάδος είναι μέλος της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Βιογραφικό
Scopus
Scholar
LinkedIn

Μαθήματα

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.
ID ECTS Τίτλος
ΝΚ64Α 6 Συγκριτική Οικονομικών Συστημάτων
ΝΕ59 6 Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Αλλαγής και Καινοτομίας
ΝΕ75 6 Ιστορία και Μεθοδολογία Οικονομικής Σκέψης
ΝΕ82 6 Διεθνές Μάνατζμεντ
ΝΚ 64Β 6 Επιχειρησιακή Στρατηγική